Průzkum motivovanosti

Průzkum motivovanosti

Víte, jak motivované máte zaměstnance?

 

Moderní a rychlý způsob, jak zjistit motivovanost vašich zaměstnanců, je provedení Průzkumu motivovanosti. Jedině tak zjistíte, zda potenciál svých zaměstnanců využíváte naplno. 

Je čas zaměřit se na motivaci!

Podle studie společnosti Gallup i podle výsledků průzkumu „Fortune 100: Best Companies to Work For"
mají nejlepší finanční výsledky ty firmy, které mají nejmotivovanější zaměstnance. Lidé a jejich „angažovanost pro věci firemní“ jsou považováni za největší zdroj současného i budoucího růstu společností.

Podle průzkumu, který provedla společnost Gallup v roce 2012 (vzorek 1,4 mil. zaměstnanců ze 192 organizací ve 34 zemích světa) vyplývá, že angažovanost a zapojení zaměstnanců ovlivňuje výkon společnosti.

Ve srovnání s firmami s nízkou mírou angažovanosti mají TOP firmy s angažovanými zaměstnanci:

 • o 37 % nižší absenci,

 • o 25 % nižší fluktuaci (u firem s velkým obratem),

 • o 65 % nižší fluktuaci (u firem s malým obratem),

 • o 48 % méně bezpečnostních incidentů,

 • o 41 % méně případů týkajících se kvality a vad,

 • o 10 % vyšší spokojenost zákazníků,

 • o 21 % vyšší produktivitu,

 • o 22 % vyšší profitabilitu.

 

Sodexo vám nabízí: 

 • Komplexní realizaci průzkumu
 • Zajištění anonymity, která je zaměstnanci velmi citlivě vnímána
 • Zkušené odborníky z oblasti sociologie, motivace a HR
 • Poradenství při tvorbě a implementaci akčního plánu
 • Interní komunikaci na míru (letáky, plakáty)
 • Průzkumy také v Aj, Nj a Fj
 • Úsporu času stráveného administrativou a zpracováním dat
 • Výhodu externího dodavatele, který je objektivní a nezávislý

 

Průzkum motivovanosti Sodexo

Průzkum je založen na vlastním know-how Sodexo, které jsme vytvořili ve spolupráci s ESSEC (studie od Hervé Mathe, Xavier Pavie a Marwyn O´Keeffe) v rámci Sodexo Institute for Quality of Daily Life. Metodika popisuje klíčové faktory motivace.

 

 

Klíčové faktory motivace (Sodexo Institute for Quality of Daily Life)

 

 

Co se z průzkumu dozvíte?

Náš standardní dotazník obsahuje těchto 6 oblastí:

 • vnímání společnosti a loajalita
 • pracovní zázemí a mezilidské vztahy
 • benefity a odměňování
 • rozvoj a podpora zaměstnanců
 • interní komunikace
 • personální politika

Za každou oblastí složenou z uzavřených otázek je jedna otevřená otázka, která zaměstnancům umožňuje říci svůj názor na dané téma, a tím vám poskytnout efektivní zpětnou vazbu. Analýza komentářů je součástí závěrečné zprávy. 

 

Vyberte si ideální formu dotazníků 

S odexo On-Line dotazník

 Sodexo Papírový dotazník

Umožňuje rychlý a jednoduchý sběr dat

Vhodný pro zaměstnance bez přístupu k internetu 

Struktura dotazníku a jednotlivé otázky budou před spuštěním průzkumu modifikovány podle vašich potřeb. V každé oblasti doporučujeme položit 5 až 7 otázek. Dotazník dává každému možnost vyjádřit se k jednotlivým oblastem, příp. dát doporučení. Na přání klienta můžeme doplnit i specifické otázky.

 

Jak průzkum probíhá?

Víme, že INTERNÍ KOMUNIKACE JE pro úspěch KLÍČOVÁ: zaměstnanci musí znát důvody, proč se průzkum realizuje a jaké kroky z něj budou vyplývat. Nabízíme plnou podporu v průběhu celého procesu.

Komplexní řešení a realizace průzkumu v jednotlivých fázích:

 

 

 

Provedení průzkumu nemusí stát statisíce!

Víte, jak je na tom s motivací vaše společnost a vaši zaměstnanci? Chtěli byste získat tyto důležité informace, ale domníváte se, že realizace průzkumu je nad vaše finanční možnosti?

Cena Průzkumu motivovanosti Sodexo závisí na rozsahu dodaných služeb, nicméně jeho standardní forma je cenově dostupná.

Naše reference

V posledních dvou letech jsme úspěšně realizovali desítky průzkumů motivovanosti. Naše služby ocenili například:  

  Pro společnost Alpine Pro jsme organizovali průzkum motivovanosti (75 zaměstnanců) včetně prezentace výsledků a stanovení akčního plánu. Celý proces probíhal zhruba 5 měsíců – od přípravy dotazníku a interní komunikaci přes realizaci vlastního průzkumu až k závěrečnému workshopu, v němž klíčoví zaměstnanci společnosti vytvořili za naší podpory akční plán k realizaci změn.

 

„Díky realizovanému průzkumu jsme získali zpětnou vazbu od zaměstnanců, která nám pomáhá popsat stávající stav a identifikovat oblasti k následnému zlepšení. Přístup k realizovanému projektu byl ze strany zaměstnanců Sodexo Pass na profesionální úrovni, především při zachování všech etických principů při zpracování citlivých dat, která byla od zaměstnanců získána anonymní cestou formou dotazníkového šetření. Průzkum spokojenosti zaměstnanců budeme jistě realizovat i v budoucích letech opakovaně v pravidelných intervalech. Společnost Sodexo Pass mohu vřele doporučit jako spolehlivého dodavatele v otázkách různých řešení pro motivaci." Přečtěte si plnou verzi reference...

Lucie Ball 
HR Manager 
Hunter Douglas Kadaň, s.r.o. (440 zaměstnanců)
 

       

„Když jsme se ve společnosti Rondo obaly rozhodovali realizovat průzkumu motivovanosti 2012, bylo pro nás důležité, aby dotazníkové šetření bylo ušito přímo na míru společnosti. Chtěli jsme se v rámci jednotlivých oblastí dozvědět nejen to, jestli je zaměstnanec spokojen, ale také získat konkrétní informace od skupin zaměstnanců a zjistit, na čem je třeba ještě zapracovat. Velmi si cením spolupráce s paní Magdalenou Pořízkovou, která svou odborností přispěla k úspěšnému dokončení tohoto projektu." 

Přečtěte si plnou verzi reference...

Veronika Nekovářová
Vedoucí personálního oddělení
Rondo obaly s. r. o.  (120 zaměstnanců)

 

 

                                                     

 

                                     

   

Rádi vám na vyžádání poskytneme další reference od našich spokojených zákazníků. Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Chcete vědět více?
Jste zákazníkem Sodexo?

Přihlašte se do objednávkového portálu mojeSodexo.cz, kde si můžete objednat všechny Sodexo poukázky

mojeSodexo.cz Cafeteria mojeBenefity.cz Kde uplatnit poukázky Zákaznická centra Reklamace
Domluvte si schůzku
Zavolejte nám 233 113 435
Vyberte si své řešení!ať už si vyberete jakékoli řešení, připravíme vám ho na míru