Dárkový Pass

Dárkový Pass

Vyberte si dárek podle svých představ. Vybírat můžete v široké síti obchodů a služeb v celé České republice.

Poukázku Dárkový Pass uplatníte v síti více než 17000 služeb a obchodů z různých oblastí jako například nakupování, volný čas, zdraví, cestování, sport, kultura a další… 

Poukázky Dárkový Pass, které jsou platné v roce 2018 a samolepka, která označuje místo - provozovnu, kde poukázku akceptují:

 

Vzor - Dárkový Pass 2018

 

Vzor - Dárkový Pass - 2017

Samolepka
označující
provozovnu

poukazka Darkovy pass - emise 2014 poukazka darkovy pass - emise 2015 samolepka darkovy Pass - akceptovana v obchodech a dalsich provozovnach

 

  • Platnost poukázek Dárkový Pass je vždy dva roky od vydání emise. Uplatnit ji je možné vždy nejpozději do konce kalendářního roku.

 

 

Pro inspiraci uvádíme alespoň pár příkladů míst, kde můžete svou poukázku Dárkový Pass uplatnit podle svých představ.

Všech 17 000 obchodních míst, kde lze poukázku uplatnit, najdete na www.mujPass.cz.

 

obchody a provozovny, kde uplatnite poukazku darkovy pass

 

 

 

Kde mohu uplatnit poukázky?
Seznam provozoven, kde lze uplatnit poukázky naleznete zde.
 

Jakou mají poukázky platnost?
Doba platnosti je uvedena na každé poukázce. Stravenky jsou platné od data vydání nové emise (tj. podzim) do 31.12. následujícího roku. Ostatní poukázky mají platnost od vydání 2 roky.
 

Co se stane, když ztratím poukázku?
Bohužel poukázku v tomto případě nelze nijak nahradit. Buďte prosím na svoje poukázky opatrní.
 

Kam mohu zavolat, pokud budu mít dotaz ohledně poukázek?
V případě dotazů ohledně poukázek volejte prosím infolinku 233 113 435.
 

Mohu vyměnit poškozené poukázky?
Bohužel Vy osobně poškozené poukázky vyměnit nemůžete. Můžete ale požádat svého zaměstnavatele o spolupráci. Prostřednictvím svého zaměstnavatele lze poukázky vrátit. Zaměstnavatel musí zaslat žádost o dobropis, spolu s poškozenými poukázkami . Na poukázkách musí být zachován stříbrný holografický proužek a musí být čitelný čárový nebo číselný kód. Zaměstnavateli poté bude vystaven dobropis a hodnota poukázek bude proplacena na bankovní účet zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám pak může spolu s novou objednávkou poukázek objednat poukázky, jako náhradu za Vaše poškozené poukázky.
 

Jsou provozovny povinny vracet peníze, pokud není poukázka vyčerpána v plné výši její nominální hodnoty?
Právní předpisy tuto situaci přímo neřeší, musíme proto vycházet pouze z právní úpravy zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Z pohledu zaměstnance je příspěvek ve formě poukázek Sodexo osvobozen od daně z příjmu za předpokladu, že jde o nepeněžní plnění. V případě, že by zaměstnavatel poskytoval svým zaměstnancům příspěvek v peněžní formě, musel by z tohoto příspěvku zaplatit daň z příjmu. Poukázky tedy nelze proměňovat za peníze bez daňových důsledků. Na druhé straně ve vztahu zákazník a prodejna by v případě, že prodejna na nevyčerpanou hodnotu poukázky nevrátí peníze, docházelo na straně prodejny k bezdůvodnému obohacování. Jednoznačně odpovědět na shora uvedenou otázku tedy není nijak jednoduché. Podle našeho názoru, správným řešením je vyčerpání celé hodnoty poukázky. Zákazník by však měl být informován ještě před uskutečněním nákupu, o tom že musí vyčerpat poukázku v plné výši.
 

Je omezeno, kolika poukázkami mohu platit jeden nákup?
Omezení je pouze u stravenek, kdy k nákupu potravin v supermarketech lze použít maximálně 5 ks stravenek. Jinak není omezeno, kolik poukázkami lze platit.

 

Může mi být při platbě naúčtována přirážka za platbu poukázkou?
Podle smlouvy mezi Sodexo a jednotlivými partnery je účtování takové přirážky nepřípustné. V případě, že se s takovou praktikou setkáte, kontaktujte prosím Zákaznickou linku Sodexo 233 113 435 nebo info.cz@sodexo.com. Pokusíme se v takovém případě sjednat nápravu.