Stravenka Gastro Pass

Stravenka Gastro Pass

Stravenky - nejoblíbenější zaměstnanecký benefit v České republice

Stravenky (stravovací poukázky) Gastro Pass slouží namísto peněz k úhradě jídla či potravin ve více než 30 000 různých restaurací, jídelen, supermarketů, řeznictví, lahůdek, cukráren a rychlých občerstveních po celé České republice. Právě proto jsou pro zaměstnance stravenky tím nejoblíbenějším benefitem.  

Stravenky Gastro Pass od Sodexo

 

  

         

  • Stravenky pro vás znamenají příjem navíc

Příspěvek na stravné je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Jako zaměstnanec neodvádíte ze stravenek sociální ani zdravotní pojištění, získáte tedy vyšší částku než v případě navýšení mzdy.

 

  • Vyberete si, kde platit stravenkami

Stravenky Gastro Pass přijímá více než 30 000 restaurací a dalších provozoven po celé České republice.

Díky našemu modernímu vyhledavači www.mujPass.cz  naleznete rychle a jednoduše všechna místa, kde lze platit stravenkami Sodexo

Sami zaměstnanci vidí hlavní výhody stravenek především v rozsáhlé akceptační síti, možnosti nákupu potravin a získaném příjmu navíc.*       * Zdroj: průzkum ppm factum, červen 2014.

 

  • VÝHODY NAVÍC pro uživatele stravenek

Pro držitele stravenek máme klub Sodexo svět výhod, kde můžete čerpat akční slevy a výhody. Více na www.sodexo-vyhody.cz

Stačí se zaregistrovat a slevy je možné okamžitě využívat. O aktuálních slevách ve Světě výhod vás budeme pravidelně informovat.

 

Kde uplatníte stravenky Gastro Pass

Stravenkou Gastro Pass od Sodexo můžete zaplatit ve více než 30 000 různých restaurací, jídelen, supermarketů, řeznictví, lahůdek, cukráren a rychlých občerstvení. Například v těchto řetězcích a prodejnách potravin: KFC; Billa; Burger King; Paneria; Bageterie Boulevard; Potrefená Husa; Grosseto; Pizza Coloseum

Nejbližší restauraci kam můžete vyrazit na oběd a zaplatit stravenkou najdete rychle a jednoduše na našem vyhledavači www.mujPass.cz

 

Kde mohu uplatnit stravenky?
Seznam provozoven, kde lze uplatnit stravenky Gastro Pass naleznete zde.
 

Jakou mají stravenky platnost?
Doba platnosti je uvedena na každé poukázce. Stravenky jsou platné od data vydání nové emise (tj. podzim) do 31.12. následujícího roku. Ostatní poukázky mají platnost od vydání 2 roky.
 

Co se stane, když ztratím stravenku?
Bohužel poukázku v tomto případě nelze nijak nahradit. Buďte prosím na svoje poukázky opatrní.
 

Kam mohu zavolat, pokud budu mít dotaz ohledně stravenek?
V případě dotazů ohledně stravenek volejte prosím infolinku 233 113 435.
 

Mohu vyměnit poškozené stravenky?
Bohužel Vy osobně poškozené poukázky vyměnit nemůžete. Můžete ale požádat svého zaměstnavatele o spolupráci. Prostřednictvím svého zaměstnavatele lze poukázky vrátit. Zaměstnavatel musí zaslat žádost o dobropis, spolu s poškozenými poukázkami . Na poukázkách musí být zachován stříbrný holografický proužek a musí být čitelný čárový nebo číselný kód. Zaměstnavateli poté bude vystaven dobropis a hodnota poukázek bude proplacena na bankovní účet zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám pak může spolu s novou objednávkou poukázek objednat poukázky, jako náhradu za Vaše poškozené poukázky.
 

Jsou provozovny povinny vracet peníze, pokud není stravenka vyčerpána v plné výši její nominální hodnoty?
Právní předpisy tuto situaci přímo neřeší, musíme proto vycházet pouze z právní úpravy zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Z pohledu zaměstnance je příspěvek ve formě poukázek Sodexo osvobozen od daně z příjmu za předpokladu, že jde o nepeněžní plnění. V případě, že by zaměstnavatel poskytoval svým zaměstnancům příspěvek v peněžní formě, museli by z tohoto příspěvku zaplatit daň z příjmu. Poukázky tedy nelze proměňovat za peníze bez daňových důsledků. Na druhé straně ve vztahu zákazník a prodejna by v případě, že prodejna na nevyčerpanou hodnotu poukázky nevrátí peníze, docházelo na straně prodejny k bezdůvodnému obohacování. Jednoznačně odpovědět na shora uvedenou otázku tedy není nijak jednoduché. Podle našeho názoru, správným řešením je vyčerpání celé hodnoty poukázky na jedno hlavní jídlo. Zákazník by však měl být informován ještě před uskutečněním nákupu, o tom že musí vyčerpat poukázku v plné výši.
 

Právní předpisy uvádějí, že poukázku lze použít na jedno hlavní jídlo v průběhu jedné pracovní směny. Co si představit pod pojmem hlavní jídlo?
"V současné době naše právní předpisy přesně nedefinují, které potraviny lze za stravenky nakoupit a používají pouze poměrně široké vymezení účelu jejich použití na ""jedno hlavní jídlo v průběhu jedné pracovní směny"" ( z. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Nař. vl. č. 137/1989 Sb. o závodním stravování obsahující bližší specifikaci pojmu hlavní jídlo bylo zrušeno s účinností od 1.června 1994. Podle novely zákoníku práce, která jej zrušila, se však podle něj řídí závodní stravování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří mají povahu rozpočtové a příspěvkové organizace, a to až do doby nabytí účinnosti zvláštní právní úpravy. Z působnosti nař. vl. č. 137/1989 Sb. byly úpravou provedenou zákonem č. 218/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 430/2001 Sb. vyňaty také organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace. Pro tento okruh organizací a pro podnikatelskou sféru není tedy pojem hlavní jídlo přesně definován. To, co je však nutné jednoznačně vyloučit, je používání stravenek k nákupu jiného než potravinářského zboží."
 

Je omezeno, kolika stravenkami mohu platit jeden nákup?
Omezení je pouze u stravenek, kdy k nákupu potravin v supermarketech lze použít maximálně 5 ks stravenek. Jinak není omezeno, kolik poukázkami lze platit.
 

Může mi být při platbě naúčtována přirážka za platbu stravenkou?
Podle smlouvy mezi Sodexo a jednotlivými partnery je účtování takové přirážky nepřípustné. V případě, že se s takovou praktikou setkáte, kontaktujte prosím Zákaznickou linku Sodexo 233 113 435 nebo info.cz@sodexo.com. Pokusíme se v takovém případě sjednat nápravu.

Vyberte poukázku