Vital Pass

Vital Pass

Využijte naší nabídky pro preventivní a nadstandardní zdravotní péči. Investujte do zdraví svého zdraví.

Poukázka Vital Pass je univerzální nástroj pro podporu zdraví. Lze ji využít u více než 3000 partnerů k nákupu zdravotních pomůcek, celého sortimentu optik a také v lékárnách.   

Základní informace o poukázce Vital Pass

Poukázky Vital Pass platné v roce 2018 a samolepka, která označuje místo - provozovnu, kde poukázky akceptují:

 

Vzor - Vital Pass 2018

 

Vzor - Vital Pass - 2017

Samolepka
označující
provozovnu

Poukazka Vital Pass - emise 2016 poukazka Vital pass - emise 2017 samolepka oznaceni obchodu akceptujici vital pass
  • Platnost poukázek Vital Pass je vždy dva roky. Uplatnit ji je možné vždy nejpozději do konce kalendářního roku.

 

Kde uplatnit poukázku Vital Pass

Pro inspiraci uvádíme alespoň pár příkladů míst, kde můžete svou poukázku Vital Pass uplatnit podle svých představ.

Všech více než 3000 partnerů najdete na www.mujPass.cz.

 

kde utratit vital pass - provozovny

 

 

Časté otázky a odpovědi

Kde mohu uplatnit poukázky?
Seznam provozoven, obchodů a míst, kde lze uplatnit poukázky naleznete na MujPass.cz. Umožní vám najít provozovny podle typu vaší poukázky (například Vital Pass) ve vašem regionu.

Přejít na seznam provozoven na MujPass.cz >>

Jakou mají poukázky platnost?
Doba platnosti je vždy uvedena na každé poukázce.
Stravenky jsou platné od data vydání nové emise (vždy na podzim) do 31.12. následujícího roku.
Ostatní poukázky mají platnost od vydání 2 roky.
 

Co se stane, když ztratím poukázku?
S poukázkou je to obdobné jako v případě, když ztratíte peníze. Bohužel v tomto případě ji nelze nijak nahradit. Buďte prosím na svoje poukázky opatrní.
 

Kam mohu zavolat, pokud budu mít dotaz ohledně poukázek?
V případě dotazů ohledně poukázek volejte prosím infolinku Sodexo 233 113 435.
Případně nás můžete kontaktovat e-mailem, nebo přímo na pobočce.
Konktatní údaje Sodexo, včetně pobočkové sítě.>>

Mohu vyměnit poškozené poukázky?
Bohužel Vy osobně poškozené poukázky vyměnit nemůžete. Můžete ale požádat svého zaměstnavatele o spolupráci. Prostřednictvím svého zaměstnavatele lze poukázky vrátit. Zaměstnavatel musí zaslat žádost o dobropis, spolu s poškozenými poukázkami . Na poukázkách musí být zachován stříbrný holografický proužek a musí být čitelný čárový nebo číselný kód. Zaměstnavateli poté bude vystaven dobropis a hodnota poukázek bude proplacena na bankovní účet zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám pak může spolu s novou objednávkou poukázek objednat poukázky, jako náhradu za Vaše poškozené poukázky.
 

Jsou provozovny povinny vracet peníze, pokud není poukázka vyčerpána v plné výši její nominální hodnoty?
Právní předpisy tuto situaci přímo neřeší, proto vycházíme z právní úpravy zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Z pohledu zaměstnance je příspěvek ve formě poukázek Sodexo osvobozen od daně z příjmu za předpokladu, že jde o nepeněžní plnění. V případě, že by zaměstnavatel poskytoval svým zaměstnancům příspěvek v peněžní formě, musel by z tohoto příspěvku zaplatit daň z příjmu. Poukázky tedy nelze proměňovat za peníze bez daňových důsledků.
Na druhé straně ve vztahu zákazník a prodejna by v případě, že prodejna na nevyčerpanou hodnotu poukázky nevrátí peníze, docházelo na straně prodejny k bezdůvodnému obohacování. Jednoznačně odpovědět na shora uvedenou otázku tedy nelze.
Podle našeho názoru, správným řešením je vyčerpání celé hodnoty poukázky. Zákazník by však měl být informován ještě před uskutečněním nákupu, o tom že musí vyčerpat poukázku v plné výši.
 

Je omezeno, kolika poukázkami mohu platit jeden nákup?
Omezení je pouze u stravenek, kdy k nákupu potravin v supermarketech lze použít maximálně 5 ks stravenek. U ostatních poukázek není omezeno, kolik poukázkami lze platit.

Může mi být při platbě naúčtována přirážka za platbu poukázkou?
Podle smlouvy mezi Sodexo a jednotlivými partnery je účtování takové přirážky nepřípustné. V případě, že se s takovou praktikou setkáte, kontaktujte prosím

Zákaznickou linku Sodexo na čísle:  233 113 435 nebo
využijte emailovou adresu: info.cz@sodexo.com.

Pokusíme se v takovém případě sjednat nápravu.