16/12/2014

Změna legislativy k životnímu pojištění

Změny na základě zákona č. 267/2014 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2015 mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Tyto úpravy zasáhnou mimo jiné i oblast životního pojištění, které je oblíbeným firemním benefitem. 
 
 
 

Co se od 1. 1. 2015 mění: 

Pokud chcete pro své zaměstnance zachovat příspěvek na životní pojištění jako daňově zvýhodněný benefit, musíte nově dodržet následující pravidla: 
 • nutnost fixace smlouvy životního pojištění do 60. let věku zaměstnance, 
 • při minimální době trvání smlouvy o životním pojištění 60 měsíců, 
 • bez možnosti mimořádného výběru 
 

Nedodržení podmínek je možné, ale dodaníte 10 let zpětně. 

Pokud zaměstnanec poruší po dobu trvání smlouvy o svém životním pojištění jednu či více z těchto podmínek např. mimořádným výběrem, musí tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli a veškeré příspěvky dodanit a to 10 let zpětně. 
 

Nezafixujete smlouvu – daňové zvýhodnění nečekejte. 

V případě, že si zaměstnanec své životní pojištění do 60. let nezafixuje nebo je doba trvání smlouvy kratší než 60 měsíců nebo má možnost mimořádných výběrů, podléhají veškeré příspěvky zaměstnavatele od 1. 1. 2015 standardním odvodům ze mzdy (záloha na daň z příjmu, odvod zdravotního a sociálního pojištění). 
 
 
Jaké změny čekají zaměstnavatele:
 • Interní rozhodnutí o dalším poskytování příspěvku na životní pojištění:
  • zrušit poskytování benefitu
  • poskytovat, pouze zaměstnancům, kteří doloží potvrzení o fixaci smlouvy o životním pojištění
   • fixace s příslušnou pojišťovnou musí být vyřízena nejpozději do 31. 3. 2015 a to zpětně nejpozději s účinností k 1. 1. 2015. 
  • poskytovat nadále příspěvek na životní pojištění, bez ohledu na jeho daňovou výhodnost či nevýhodnost

dále: 

 • Změna pravidel a interních směrnic 
 • Poskytnutí informací a pomoci zaměstnancům, co dělat při změnách v životním pojištění 
 • Zvýšená administrativní zátěž s ověřováním potvrzení fixací životních pojistek zaměstnanců
 • Zvážit možné dopady diskriminace zaměstnanců, kteří fixaci svých životních pojistek nevyužijí.  
 

Je stále životní pojištění atraktivní benefit? 

U zaměstnanců v produktivním věku nejspíše NE. Při zachování daňové výhodnosti, musí pojistník splnit všechny 3 shora uvedené podmínky.  V praxi to znamená, že pojistník, kterému je v současnosti 30 let, je povinen na dalších 30 let fixovat své peníze, bez možnosti s nimi jakkoli nakládat. 
 
 

Motivujte zaměstnance a dejte jim vybrat atraktivní a daňově výhodné benefity!

 
 
Poukázky pro volný čas 
jsou v papírové podobě a zaměstnanec má na výběr přes 10.000 možností jak trávit svůj volný čas. 
Využít lze jak univerzální poukázku Flexi pass nebo speciálně zaměřené poukázky, např. na podporu zdraví a odpočinku či vzdělání. 
 
 
Elektronické řešení - Cafeteria 
Cafeteria, kde si vaši zaměstnanci mohou vybrat z benefitů, které je skutečně motivují. Jedná se o elektronické řešení, které dokáže efektivně řídit program zaměstnaneckých benefitů, snižuje vám administrativu a tím i náklady spojené s poskytováním benfitů. 
 
 
Každá společnost řeší, jak zlepšit své výsledky. 
Sodexo Benefity vám nabízí řešení, která vám s tím pomohou...
 
...protože spokojení a motivovaní zaměstnanci vám přinesou až o:
 
Chcete více informací v řešení zaměstnaneckých benefitů, kontaktujte nás.