Flexi Pass CARD

Flexi Pass CARD

Flexi Pass CARD je moderní platební karta, která podporuje váš business.

Slouží zaměstnancům, kterým zaměstnavatelé poskytují příspěvky na volnočasové aktivity. Přijímaní plateb pomocí Flexi Pass CARD vám umožní získávat nové zákazníky v podobě zaměstnanců významných českých společností a napomůže ke zvýšení obratu.

Zde vidíte náhled standardní verze Flexi Pass CARD. Flexi Pass CARD může mít individuální design – vlastní obrázek.

          

 

 

Každá Flexi Pass CARD obsahuje tyto údaje:

 • název Flexi Pass CARD
 • jméno a příjmení držitele karty
 • číslo karty
 • datum exspirace karty
 • magnetický proužek
 • místo pro podpisový vzor držitele karty

 

K autorizaci plateb Flexi Pass CARD se nepoužívá PIN kód. K ověření držitele karty dochází na základě porovnání podpisu na účtence s podpisovým vzorem na zadní straně karty.

 

Místa, které Flexi Pass CARD akceptují, jsou označeny touto samolepkou:

 


 

Každá Flexi Pass CARD je chráněna několika ochrannými prvky. Získejte o nich více informací v tomto letáku

Platnost karty je vyznačena na přední straně Flexi Pass CARD.
 

 

 • Flexi Pass CARD funguje jako klasická platební karta – platby probíhají prostřednictvím platebního terminálu.
 • Držitelé kartou uhradí nákup volnočasové aktivity a platbu potvrdí podpisem na účtence dle podpisového vzoru na zadní straně karty.
 • Z kartového účtu je následně odečtena hodnota nakoupené volnočasové aktivity.

 

Postup pro příjem platby:

 • Protáhněte kartu Flexi Pass CARD platebním terminálem. Na obrazovce terminálu se zobrazí číslo karty.
 • Porovnejte, zda zobrazené číslo karty (posledních 13číslic na obrazovce terminálu) souhlasí s číslem vytištěným na přední straně karty.
 • Pokud ano, potvrďte zeleným tlačítkem [OK].
 • Zadejte částku a potvrďte zeleným tlačítkem [OK]. Smazat částku můžete žlutým tlačítkem [C].
 • Dochází k on-line autorizaci platby. Pokud autorizace proběhne v pořádku, vytiskne terminál 1. část účtenky. Účtenku odtrhněte a požádejte zákazníka, aby ji podepsal.
 • Zkontrolujte, zda se podpis na účtence shoduje s podpisem na zadní straně karty Flexi Pass CARD. Pokud podpis souhlasí, stiskněte zelené tlačítko [OK]. Pokud podpis nesouhlasí, stiskněte červené tlačítko [STOP] – dojde ke zrušení transakce (vzniká nová transakce - Storno platby) a vytisknutí potvrzení o zrušení transakce.

 

Více informací o dalších typech operací s kartou najdete v tomto letáku 

 

 • Platby Flexi Pass CARD se zúčtovávají vždy k poslednímu kalendářnímu dni v daném měsíci. Vystavíme vám a poštou nebo elektronicky vám zašleme standardní fakturu s přílohou jednotlivých operací na vašem terminálu/terminálech.

 • Následující pracovní den vám na váš bankovní účet zašleme příslušnou částku poníženou o poplatek za naše služby.

 • Příklad přílohy faktury - Výpisu karetních transakci naleznete zde

 • Ještě jste si neaktivovali službu elektronické fakturace? 
  Učinit tak můžete na http://e-fakturace.sodexo.cz.

Jak mohu uzavřít smlouvu na akceptaci Flexi Pass CARD?
Klikněte zde, systém vás dále přehledně navede. Smlouva na akceptaci Flexi Pass CARD se uzavírá se společností Service Cards Online s.r.o., dceřinou společností Sodexo Pass Česká republika a.s. Společnost Service Cards Online s.r.o. je rovněž vydavatelem karty Flexi Pass CARD.

 

Co potřebuji pro akceptaci Flexi Pass CARD?
Pro akceptaci Flexi Pass CARD potřebujete funkční platební terminál, který akceptuje platební karty. Karty Flexi Pass CARD mohou být použity k placení na standardních platebních terminálech vybraných bank.

 

Chci přijímat Flexi Pass CARD, ale nemám platební terminál banky, která podporuje akceptaci Flexi Pass CARD, nebo nemám žádný platební terminál. Jak mám postupovat?
V tomto případě si můžete pronajmout platební terminál od Sodexo. Stačí vyplnit formulář zde a naši kolegové vás budou kontaktovat.

 

Jak mám aktivovat platební terminál?

 • Pokud máte platební terminál banky podporující Flexi Pass CARD, aktivujeme vám jej automaticky po uzavření smlouvy o akceptaci Flexi Pass CARD.
 • Pokud máte platební terminál Sodexo, postupujte při aktivaci dle návodu, který vám zašleme spolu s terminálem po uzavření smlouvy o akceptaci Flexi Pass CARD.
 • V případě technických problémů se obraťte na infolinku pro řešení technických problémů uvedenou na vašem platebním terminálu.
 • Po aktivaci platebního terminálu můžete začít akceptovat karty Flexi Pass CARD.

 

Platební terminál jsem aktivoval.  I tak ale odmítá akceptovat první transakci kartou. Jak mám postupovat?
Stačí, když na platebním terminálu provedete běžnou denní uzávěrku platebních operací, nebo budete opakovat odmítnutou transakci. Poté veškeré platby kartou Flexi Pass CARD začnou probíhat v běžném režimu.

 

Kam mohu zavolat, když mám technický problém s platebním terminálem?
V případě technických problémů, jako například aktivace nebo deaktivace platebního terminálu, jeho nefunkčnost, požadavku na výměnu platebního terminálu…apod. se prosím obraťte na telefonní linku zobrazenou na vašem platebním terminálu.

 

Jsou karty Flexi Pass CARD nějak zabezpečeny?
Ano, karty Flexi Pass CARD obshaují několik bezpečnostních prvků. Jejich popis naleznete zde