Fokus Pass

Fokus Pass

Poukázka Fokus Pass je univerzální nástroj pro podporu aktivního odpočinku zaměstnanců veřejného sektoru.

Síť partnerů poukázky obsahuje více než 6 900 různých aktivit po celé České republice a nadále ji rozvíjíme.   

Poukázky Fokus Pass platné v roce 2018 a samolepka, která označuje místo - provozovnu, kde poukázku akceptují:

 

Vzor - Fokus Pass 2018

 

Vzor - Fokus Pass - 2017

Samolepka
označující
provozovnu

poukazka Fokus pass - emise 2018 poukazka fokus pass - emise 20157 samolepka Fokus Pass - akceptovana v obchodech a dalsich provozovnach

 

 • Platnost poukázek Fokus Pass je vždy dva roky. Uplatnit ji je možné vždy nejpozději do konce kalendářního roku.
 • Každá poukázka, včetně poukázky Fokus Pass, je chráněna několika ochrannými prvky. Získejte o nich více informací v letácích v sekci pro stažení.
 • Poukázky Fokus Pass nelze uplatnit na nákup knih.

 

 

 

Aby mohly být poukázky bez problémů proplaceny, je dobré dbát na několik jednoduchých pravidel

 

 • Poukázky by měly být řádně odtrhány od sebe. Poukázky prosím nesešívejte ani nelepte na sebe.
   
 • Všechny poukázky by měly být srovnány stejným směrem (jako při odvodu hotovosti do banky - např. líc na líc).
   
 • Je třeba zajistit poukázky v balíčku proti jejich samovolnému pohybu.
   
 • Je potřeba vždy vyplnit výčetku, kterou obdržíte jako součást smlouvy. Pokud vyplácíte pravidelně, je výčetka s předvyplněnými identifikačními údaji přílohou každé faktury.
   
 • Dle smluvních podmínek a v zájmu bezpečnosti je třeba každou poukázku znehodnotit razítkem. 

 

Na Zákaznických centrech Sodexo
 

Každé ze 6 Zákaznických center přijme vaše poukázky k proplacení. Abyste měli kontrolu nad počtem a hodnotou odevzdávaných poukázek, vyplňte si prosím Výčetku.

Na Zákaznickém centru pracovnice vaši zásilku zapečetí a odešlou do Oddělení centrálního vyplácení. Do 10 pracovních dnů obdržíte své peníze na bankovní účet, fakturu obdržíte elektronicky, případně poštou.
 

Ještě jste si neaktivovali službu elektronické fakturace?
Učinit tak můžete na http://e-sodexo.cz.

 

 

Poštou na Oddělení centrálního vyplácení
 

Abyste měli kontrolu nad počtem a hodnotou odevzdávaných poukázek, vyplňte si prosím Výčetku. Poukázky a výčetku poštete jako cenné psaní na tuto adresu

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Provozní úsek
Radlická 2
150 00 Praha 5

Pro odeslání použijte, prosím bezpečnostní obálku, která je k dostání na každé pobočce České pošty. V tomto videu se dozvíte, jak nejlépe s obálkou pracovat:

Do 10 pracovních dnů obdržíte své peníze na bankovní účet, fakturu obdržíte elektronicky, případně poštou.
 

 

Jak mohu uzavřít smlouvu na přijímání vašich poukázek?
Klikněte na link vpravo, systém vás dále přehledně navede. Pokud si však přesto nebudete vědět rady, kontaktujte prosím Zákaznickou linku Sodexo 233 113 435 a naši operátoři vám rádi poskytnou potřebné informace.

 

Jsou poukázky nějak zabezpečeny proti padělání?
Poukázky jsou vysoce zabezpečeny proti padělání, obsahují několik bezpečnostních prvků. V sekci ke stažení najdete aktuální bezpečnostní leták.

 

Kam mohu zavolat, pokud budu mít dotaz ohledně spolupráce se Sodexo?
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně spolupráce se, prosím, obraťte na Zákaznickou linku Sodexo 233 113 435.

 

Musím jako partner Sodexo vracet peníze v případě, že není poukázka vyčerpána v plné výši její nominální hodnoty?
Sodexo musí zaručit nepeněžní příjem zaměstnance (kvůli osvobození od odvodů na daň z příjmů a veřejnoprávní pojištění u zaměstnance). Z toho důvodu by naši partneři neměly vracet žádné peníze při platbě poukázkami, neboť by se jednalo o peněžní příjem zaměstnance.
zároveň by ale docházelo k nezákonnému obohacení na straně poskytovatele služeb. 
Doporučit, aby si uživatelé našich služeb odebrali služby v plné hodnotě předkládané poukázky.

 

Do kdy mohu předložit poukázky k proplacení?
Všechny Sodexo poukázky můžete předložit k proplacení do 30.1. následujícího roku, v kterém končí jejich platnost.

 

Mohu poukázky různých ročníků zasílat k proplácení zároveň? Pokud ano, máme je od sebe oddělit?
Ano, poukázky různých ročníků je možné posílat najednou v jedné zásilce a není třeba je od sebe nijak oddělovat ani je srovnávat dle jednotlivých roků platnosti.

Může zákazníkům při platbě poukázkou účtovat přirážku?
Podle partnerské smlouvy je účtování takové přirážky nepřípustné a může vést k ukončení partnerské smlouvy.

 

Co vás zajímá?