Vital Pass

Vital Pass

Poukázka Vital Pass je univerzální nástroj pro podporu vašeho zdraví.

Lze ji využít k nákupu zdravotních pomůcek, celého sortimentu optik a také v lékárnách po celé České republice.

Technické informace k Vital Pass

Poukázky Vital Pass platné v roce 2018 a samolepka, která označuje místo - provozovnu, kde poukázky akceptují:

 

Vzor - Vital Pass 2018

 

Vzor - Vital Pass - 2017

Samolepka
označující
provozovnu

Poukazka Vital Pass - emise 2016 poukazka Vital pass - emise 2017 samolepka oznaceni obchodu akceptujici vital pass

 

 • Platnost poukázek Vital Pass je vždy dva roky. Uplatnit ji je možné vždy nejpozději do konce kalendářního roku.
 • Každá poukázka, včetně poukázek Vital Pass, je chráněna několika ochrannými prvky. Získejte o nich více informací v letácích v sekci pro stažení.

 

 

Jak proplatit poukázky Vital Pass

Aby mohly být poukázky bez problémů proplaceny, je dobré dbát na několik jednoduchých pravidel

 

 • Poukázky by měly být řádně odtrhány od sebe. Poukázky prosím nesešívejte ani nelepte na sebe.
   
 • Všechny poukázky by měly být srovnány stejným směrem (jako při odvodu hotovosti do banky - např. líc na líc).
   
 • Je třeba zajistit poukázky v balíčku proti jejich samovolnému pohybu.
   
 • Je potřeba vždy vyplnit výčetku, kterou obdržíte jako součást smlouvy. Pokud vyplácíte pravidelně, je výčetka s předvyplněnými identifikačními údaji přílohou každé faktury.
   
 • Dle smluvních podmínek a v zájmu bezpečnosti je třeba každou poukázku znehodnotit razítkem. 

Kde poukázky proplatit

Osobně na Zákaznických centrech Sodexo.

Každé ze 6 Zákaznických center Sodexo přijme vaše poukázky k proplacení. Abyste měli kontrolu nad počtem a hodnotou odevzdávaných poukázek, vyplňte si prosím Výčetku.

Co se děje s poukázkami, když je odevzdám k proplacení?

Na Zákaznickém centru Sodexo vaši zásilku zapečetí a odešlou do Oddělení centrálního vyplácení.
Do 10 pracovních dnů obdržíte své peníze na bankovní účet, fakturu obdržíte elektronicky, případně poštou.

Aktivace služby elektronická fakturace
Abyste zbytečně nemuseli čekat, máte možnost si aktivovat službu elektronické fakturace a faktury vám budou chodit elektronickou poštou (emailem).

 

Poštou na Oddělení centrálního vyplácení

Abyste měli kontrolu nad počtem a hodnotou odevzdávaných poukázek, vyplňte si prosím Výčetku. Poukázky a výčetku poštete jako cenné psaní na tuto adresu:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Provozní úsek
Radlická 2
150 00 Praha 5

Pro odeslání použijte, prosím bezpečnostní obálku, která je k dostání na každé pobočce České pošty. V tomto videu se dozvíte, jak nejlépe s obálkou pracovat:

Do 10 pracovních dnů obdržíte své peníze na bankovní účet, fakturu obdržíte elektronicky, případně poštou.

 

Časté otázky a odpovědi

Jak mohu uzavřít smlouvu na přijímání vašich poukázek?
Chcete-li se stát partnerem a přijímat poukázky Sodexo, stačí kliknout na položku Staňte se partnerem a systém vás dále přehledně navede.
V případě potíží prosím kontaktujte Zákaznickou linku Sodexo 233 113 435 a naši operátoři vám rádi poskytnou potřebné informace.

Stát se partnerem Sodexo >>

 

Jsou poukázky nějak zabezpečeny proti padělání?
Ano poukázky mají vysoký stupeň zabezpečení proti padělání. Jsou to ceniny, tudíž obsahují hned několik bezpečnostních prvků. Vpravo, v sekci ke stažení najdete aktuální bezpečnostní leták.

 

Kam mohu zavolat, pokud budu mít dotaz ohledně spolupráce se Sodexo?
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně spolupráce se Sodexo se, prosím, obracejte na
Zákaznickou linku Sodexo - 233 113 435.

 

Musím jako partner Sodexo vracet peníze v případě, že není poukázka vyčerpána v plné výši její nominální hodnoty?
Sodexo musí zaručit nepeněžní příjem zaměstnance (kvůli úlevám od odvodů na daň z příjmů a veřejnoprávní pojištění u zaměstnance). Z toho důvodu by naši partneři neměly vracet žádné peníze při platbě poukázkami, neboť by se jednalo o peněžní příjem zaměstnance.
Zároveň by ale docházelo k nezákonnému obohacení na straně poskytovatele služeb. 
Doporučit, aby si uživatelé našich služeb odebrali služby v plné hodnotě předkládané poukázky.

 

Do kdy mohu předložit poukázky k proplacení?
Všechny Sodexo poukázky můžete předložit k proplacení do 30.1. následujícího roku, v kterém končí jejich platnost.

 

Mohu poukázky různých ročníků zasílat k proplácení zároveň? Pokud ano, máme je od sebe oddělit?
Ano, poukázky různých ročníků je možné posílat najednou v jedné zásilce a není třeba je od sebe nijak oddělovat ani je srovnávat dle jednotlivých roků platnosti.

 

Může zákazníkům při platbě poukázkou účtovat přirážku?
Ne, neboť podle partnerské smlouvy je účtování takové přirážky nepřípustné a může vést k ukončení partnerské smlouvy.